"Dünyanın İlk ve Tek Çevrim İçi Türkçe Dil Okulu"

"

Çocuklar ve aileleri için çevrim içi (online) Türkçe dersleri. Deneyimli öğretmenler. Oyun tabanlı sınıflar. Avrupa Dil Çerçevesine uyumlu öğretim modeli. Çocuklar ve aileleri için ilgi çekici etkinlikler... Çok daha fazlası!

Hurra Türkiye Öğrencilerimizin Harikulade Ürünleri

67 farklı ülkeden Hurra Türkiye öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kendi yaratıcılıkları ile ortaya koydukları ürünlerini bizlerle paylaştılar.

Diğer Öğretim Dillerimiz

Çocuklarınızın ve sizin Türkçeyi etkin kullanmanızı sağlar, çağdaş Türk toplumuyla olan bağınızı güçlendiririz..

Hedefimiz:

Yurt dışında yaşayan ailelerin ve çocuklarının Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmektir.

Hurra Türkiye öğrencileri dinlediğini ve okuduğunu anlar, kendilerini sözel ve yazılı olarak etkin ifade eder, kültürler arası bağ kurar.

Evinizden Türkiye’ye kapı açıyoruz.

Öğrencilerimiz başka bir yere gitmek zorunda kalmadan, evlerinin sıcak ortamında, Çevrim İçi (Online) sınıflarımıza bağlanırlar.

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyon

Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları ve yaş gruplarına göre Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal ve Matematik derslerinde Türk Eğitim Sistemine uyumlu eğitim almalarını sağlarız.

40 Yıllık Eğitim Tecrübesi

Hurra Türkiye, 1984 yılında kurulan Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının bir iştirakidir.

Sanatla Dil Öğretimi

İsteğe göre öğrencilerimize müzik ve drama dersleriyle entegre edilmiş ders seçenekleri sunuyoruz.

Derslerimiz

Çocuklar için tasarladığımız dersler oyun tabanlıdır. Bu tasarımla öğrencilerin derslere keyif alarak etkin katılmalarını sağlıyoruz ve öğrenme sürecini pekiştiriyoruz. Yetişkinlere yönelik derslerimiz ise Türkçe’yi günlük hayatta kullanma becerisini geliştirmeye odaklanır. Hedefimiz öğrencilerimizin ana dili Türkçe olan kişilerle doğal konuşma sürecinde rahatlıkla iletişim kurmalarıdır.

Eğitim Modelimiz

Avrupa Dil Standartları

Dil müfredatımızda Avrupa Dil Çerçevesi kazanımlarını, kültürel bağlarda bilimsel ve çağdaş eğitim anlayışını esas aldık.

Yaşa Uygun Program

Ders içeriklerini, alanında uzman eğitimcilerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini esas alarak hazırladık.

Kolaydan Zora Öğrenim

Derslerimizi, kolaydan zora ve çocukların aktif olduğu oyun temelli öğretim modeliyle işleriz.

Sorgulama Yaklaşımı

Müfredatımızı sorgulama felsefesi ile şekillendirdik.

Aile Katılımı

Aile etkinlikleriyle öğrenme sürecini pekiştiririz. Bu etkinliklerimizle çocukların aile veya yakın çevrelerinde öğrendikleri dili konuşan yakınlarıyla iletişim kurmalarını sağlarız.

Münazara Odaları

Öğrendikleri dilin kullanımını pekiştirmek için öğrencilerimizin kendi hesaplarında sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim kurmasını sağlarız.

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrencilerimizin gelişimlerini program boyunca takip eder, velimize yapılan derslerde işlenilen kazanımlar, öğrencinin dil gelişim düzeyi hakkında düzenli geri bildirim veririz. Öğrenci Karnesi ile elde edilen kazanımlar ve ileriye yönelik çalışmaları raporlarız.

Öz Değerlendirme Modeli

Öğrencilerimizin süreç içinde öz değerlendirme yapmalarını sağlar ve kendi gelişimleri hakkında farkındalıklarını arttırırız.

Yaş ve Dil Beceri Düzeyleri

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz selamlaşma, tanışma, vedalaşma ile ilgili temel ifadeleri kullanır. Kendisini veya bir başkasını tanıtır. Yavaş ve net bir şekilde konuşan kişiyle iletişim kurar. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde öğrenme etkinliklerine katılır.

Dinleme ve Konuşma

Öğrencilerimiz odaklanarak dinler. Basit sorulara uygun yanıtlar verir. Duyu organlarını, renkleri, şekilleri, sayıları, aile üyelerini, evin bölümlerini, yaygın meslekleri, bitkileri, sebzeleri, meyveleri, mevsimleri, giysileri, oyunları, oyuncakları, hava durumuyla, duygularla, hastalıkla ve ulaşım araçlarıyla ilgili basit ifadeleri, nezaket sözcüklerini tanır ve kullanır.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz selamlaşma, tanışma, vedalaşma ile ilgili temel ifadeleri kullanır ve karşılıklı konuşmalara katılır. Yönergeleri izleyerek grup içinde uyumlu biçimde öğrenme etkinliklerine katılır.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz etkili dinler. Çevresindeki nesnelerin ve yerlerin adlarını sorar ve söyler. Günlük yaşama ilişkin diyaloglar kurar; duygularını, düşüncelerini, ilgi alanlarını basit cümlelerle anlatır. Karşılıklı konuşma sırasında sorulara uygun yanıtlar verir. Vücuduna, mesleklere, okul hayatına ilişkin sözcükleri; günleri, taşıtları, ulaşım türlerini, trafik kurallarını, yön ve adres tarifine ilişkin ifadeleri, tarih ve zaman bildiren ifadeleri, ölçü birimlerini tanır ve kullanır. Dinlediği sözcükleri, basit ve kısa cümleleri, metinleri (afiş, broşür, liste, not, e-posta vb.) yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz dinledikleri, izledikleri ve okuduklarıyla ilgili kısa notlar alır, bunların konusunu belirler. Konuşmadaki farklı bakış açılarını, tekrar, tahmin, öneri, tercih, teklif, istek, şikayet ve tavsiye ifadelerini belirler ve bunları anlatma becerileriyle (konuşma ve yazma) kullanır. Sınıfını, okul eşyalarını, evdeki eşyaları, trafik işaretlerini, spor türlerini ve malzemelerini, hastalıkları, temizlik ve beslenme rutinlerini, çevreyi, takvimi, saatleri, günün bölümlerini tanır. Görsellerden yola çıkarak cümle, paragraf ve günlük metinler; duyuru, ilan, biyografi yazarlar

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz farklı bireylerle tanışma öz güveni sergiler. Kendilerine verilen en az üç aşamalı yönergeleri yerine getirir ve grup içinde uyumlu biçimde öğrenme etkinliklerine katılır. Genel olarak bilinen konular veya etkinliklerde çevresindekilerle iletişim kurabilir.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz dilsel becerilerini geliştirebilecekleri, yaş düzeylerine ve gelişim özelliklerine uygun, bireysel ve grup etkinliklerine katılırlar. Anlaşılır ve ortak bir dil kullanıldığında ve iş, okul ve gündelik hayata ilişkin ana konuları anlayıp, konu hakkında tutarlı açıklama yapabilirler.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını özetler. Bunların konusunu ve ana düşüncesini belirler. Günlük yaşama ilişkin diyalog kurar, konuşmalarında deyim ve mecazlı ifadeler kullanır. Günlük hayatta bir sorun karşısında kendini anlaşılır bir şekilde ifade eder, beklentilerini açıklar. Geçmiş bir olayı ana hatlarıyla anlatabilir. Bir konu, düşünce veya olaya ilişkin kısa bilgilendirme yapabilir. Mektup, deneme, öyküleyici, betimleyici yazılar, gezi yazıları ve dilekçe yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz geliştirmiş oldukları dilsel becerilerini devindirip ilgi ve gereksinimlerine uygun, bireysel ve grup etkinliklerine katılır. Öğrendikleri dili kullanan kişilerle doğal konuşma sürecinde rahatlıkla iletişim kurabilir

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz dinlediklerini, izlediklerini zaman akışına göre sıralar, bunlardan çıkarım yapar. Konuşmalarını bir konuya ya da düşünceye yönelik planlar, akıcı konuşur, hazırlıksız konuşmalar yapar. Metinlerdeki örtük iletileri, metin türlerini belirler. Uzmanlık alanı gerektiren teknik konularda veya karmaşık bir metinde somut veya soyut konularının esasını anlar. Özgeçmiş, iş mektubu, haber ve reklam metinleri yazar.

Bireysel ve Grup Etkinliklerine Katılma

Öğrencilerimiz geliştirmiş oldukları dilsel becerilerini devindirip ilgi ve gereksinimlerine uygun, bireysel ve grup etkinliklerine katılırlar. Ana dili Türkçe olan kişilerle doğal konuşma sürecinde doğal bir biçimde, akıcı ve rahatlıkla sohbet eder.

Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma

Öğrencilerimiz dinledikleri, izledikleri ve okudukları resmi ve akademik ifadeleri kavrar ve kullanır. Talimatları takip edip uygular. Öyküleyici metinlerin içerik özelliklerini belirler. Kapsamlı, teknik ve uzun metinleri okur, örtük ifadeleri anlar. Sosyal, iş ve akademik hayatta, karmaşık konularda dili esnek ve etkin bir şekilde kullanarak kendilerini ifade eder. Bilimsel metinler, proje metinleri yazar.

Öğretmenlerimiz

Card image
Nitelikli Öğretmenlerimiz

Öğretmenlerimiz, eğitim fakültelerinden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahiptir. Öğretmenlerimizin 5 yıl ve üzeri sınıf öğretmenliği ve yabancı dil öğretmenliği tecrübesi vardır.

Card image
Türkçe Bilmeyen Öğrencilerimize Ulaşırız

Öğretmenlerimiz, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" sertifikasına sahiptir. Türkçe bilmeyen veya az bilen öğrencilerle rahatlıkla iletişim kurabilirler.

Card image
Mesleki Gelişime Önem Veririz

Tüm öğretmenlerimiz düzenli olarak performans değerlendirmesine alınırlar. 360 derece değerlendirme ile sürekli gelişim ve ilerlemeyi benimseriz.

Card image
Performans Değerlendirmesi

Tüm öğretmenlerimiz düzenli olarak mesleki gelişim eğitimi alırlar. Meslektaş gözlem ve değerlendirme etkinlikleri yaparak gelişimlerini desteklerler.

Öğretmenlerimizle Tanışın

Hurra Türkiye’nin deneyimli öğretmenleri ile tanışın. Videoları izlemek için tıklayınız.

SELECT * FROM hurraturkey_2023.jos_comprofiler WHERE (cb_rol ='ÖĞRETMEN' OR cb_rol ='YÖNETİCİ') AND cb_ogretmenetut= 1 AND cb_video_tr !='' and cb_port ='1' ORDER BY id ASC
Volkan Özkösem
Betül Güldeş
Hande Akman
Ezgi Dağcı
Elif ALKAŞI
Feyza Papak
Mirza YAĞMUR
Ece nur Ağrı
Havva Sevinç
Berfin GÜNERİ
Şeyma Kalkan
Yağmur Payam

Hurra Ekibine Katıl

Türkçe ve branş derslerinde tecrübeli, ekibimize sinerji katacak adayları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları güvencesiyle çalışmak üzere Hurra Türkiye ekibimize katılmaya davet ediyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Derslerimizi, öğrencilerin aktif olduğu, oyun tabanlı etkinliklerle geçirir; öğrencilerin hem eğlendiği hem de öğrendiği bir zaman dilimine dönüştürürüz.

Derslerimize başlamadan önce yaptığımız veli, öğrenci ve öğretmen tanışma etkinliğimizle, öğrencilerimizin dil düzeyini öğreniyoruz. Ders içerik ve gruplarını buna göre belirliyoruz.

Akran öğrenmesiyle eğitim sürecinin pekiştiğine inanıyoruz; ancak özel ders / grup dersi tercihini ailelerimizle ihtiyaç ve önceliklerine göre belirliyoruz.

Veli sayfanız üzerinden öğretmeninizle görüşebilirsiniz. Ayrıca öğretmeniniz, çocuğunuzun dil gelişimi hakkında size bu hesap üzerinden düzenli olarak bilgi verir.

Öğrenme sürecini öğretmenimizin verdiği ek çalışmalarla destekleriz. Dilerseniz özel derslerle süreci destekleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun öğrendiği kazanımı evde birlikte pekiştirmenizi sağlayan ve öğrenmeyi kalıcı hale getiren eğlenceli etkinlikler tasarladık.

Derste işlenen konuların pekiştirilmesi öğrencinin dikkat ve motivasyon süresine göre değişmekle birlikte, öğrencilerimizin her gün 5-15 dakika pekiştirme yapmasını öneriyoruz.