• 02 December 2022
  • 333
  • 0
Counseling
Çocukların Hayatında Rutinler ve Sınırlar

Fiziksel gereksinimlerinden sonra bir çocuğun büyüme döneminde ihtiyaç duyabileceği en önemli konular arasında rutinler ve sınırlar gelmektedir.

Rutinler, çocuklara güvende olma hissi verir. Öngörülebilirlik ve belirlilik çocuklara ihtiyaçları olan güvenli ortamı sağlamış olur. Çocukları olası kaygılardan korur. Eğitimci- psikiyatr Rudolf Dreikurs rutinlerin önemini "Bir ev için duvarlar ne ise bir çocuk için de rutinler odur. Çocuğun hayatına sınırlar ve boyutlar katar. Hiçbir çocuk ne bekleyeceğini bilmediği bir durumda kendini rahat hissedemez. Rutin, bir güvenlik hissi sağlar. Çocuğa özgürlük hissi verir." sözleri ile açıklar.

Rutinler; çocukların günlük yaşamının önemli bir parçası olan etkinliklerdir. Günlük rutinler; tekrarlayıcı, öngörülebilir, işlevsel ve anlamlı olduklarından, çocuğun beceri kazanmasını sağlar. Çocuğun yaşamında rutinlerin varlığı ve sürdürülmesi onun bağımsızlığını artırarak onu sonraki gelişim dönemlerine de hazırlar.

RUTİNLER VE SINIRLAR ÇOCUKLARIN;

  • Öz yönetim becerilerini geliştirirken iyi alışkanlıklar geliştirmelerini sağlar.
  • Hayatlarını organize eder, roller ve sorumlulukları tanımlayarak yaşamdaki karmaşaları önler.
  • Sınırlar sayesinde kontrol hissetmesini ve daha özgüvenli olmasını sağlar.
  • Sorumluluklarını yerine getirmede güdülenmesini sağlar.

Yapılan araştırmalar, yaşamında rutinleri olan çocukların, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim alanındaki becerilerinin rutinler ve sınırlar sağlanamayan çocuklara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede tatil dönemlerinde de çocukların hayatındaki rutinler ve sınırlar konusunda büyük değişiklikler yapmamak oldukça önemlidir. Çocuklarının uyku, yemek, oyun gibi rutinlerini destekleyen ebeveynler, çocuklarının yeniden okula uyumunu ve gelişimini desteklemiş olacaklardır. Ayrıca çocukların okulda kazandıkları becerilerin günlük olarak çeşitli etkinliklerle devam ettirilmesi de öğrenme sürecinin desteklenmesi ve tatil sonrası okula yenide uyum sağlanması açısından oldukça önemlidir.

Hande AKMAN


It might interest you!